Съветът по енергетика на ЕС прие, че подземните газохранилища в общността трябва да бъдат запълнени до поне 80% за зимата на 2022/2023 г. и до 90% в следващия сезон.

За България, която разполага само с газохранилището в Чирен, това означава, че то трябва да се запълни до 4,64 тераватчаса (TWh) за тази зима и до 5,22 TWh за следващата.

По време на съвета в Люксембург беше подписано Споразумение между “Булгартрансгаз” и ЕС, с което Еврокомисията финансира разширението на хранилището Чирен по Механизма за свързване на Европа – CEF със 78 млн. евро или 80% от цената. Разширението ще увеличи обема за съхранение в Чирен до 1 млрд. куб. м. и на дневните капацитети за добив и нагнетяване до 8-10 млн. куб. м., съобщава БНР.