На 26 август  се навършиха  73 години от обявяването на Мездра за град, напомнят ни от

SeverozapazenaBG.com

Обявяването на Мездра за град е значимо събитие в най-новата история на община Мездра, което увенчава десетилетните усилия на няколко поколения общински управници, политически дейци и общественици древното селище край крепостта “Калето” да получи градски статут.

Още в края на 20-те години на XX век местните жители вече имат самочувствието, че Мездра се развива като едно малко градче- търговски, индустриален, транспортен, просветен и културен център на повече от 30 села от Врачанска и Орханийска (Ботевградска) околии.

Първият опит Мездра да бъде обявена за град е направен през първата половина на 40-те години на миналия век. На 30 октомври 1943 г. Общинският съвет, оглавяван от кмета Иван Тошев, решава да помоли Министър-председателя и Министъра на вътрешните работи и народното здраве “…да направятъ зависящето предъ почитаемия Министерски съветъ за приемането на с. Мездра на градъ Мездра.”

За съжаление, по една или друга причина, това предложение не получава подкрепа от централната изпълнителна власт.

Три години по-късно, на 16 декември 1946 г., Общинският народен съвет решава да се сформира делегация от отечественофронтовските организации, водена от кмета Дамян Георгиев, която “да се яви в МВР и да осветли министъра за нуждата от прогласяването на Мездра за град”- мисия, която отново не се увенчава с успех.

 

През есента на 1949 г. този въпрос отново е поставен на дневен ред. На 24 септември 1949 г. ОбНС, председателстван от Никола Ваклинов, решава да помоли Околийския народен съвет- Враца “да изготви мотивиран доклад до Президиума на Великото народно събрание (ВНС) и да ходатайства да се издаде указ за обявяването на с. Мездра за град.

На 12 ноември 1949 г. временната управа на Окръжния народен съвет- Враца, като взема предвид, че “населението в с. Мездра наброява над 6 000 души, че е стопански център на повече от 30 села, че е железопътен възел, че има голям брой индустриални предприятия, че има почти всички учреждения, които се намират и в града, че населението в грамадното си болшинство е заангажирано на работа в предприятията, учрежденията, занаятчийските работилници, кооперативните и общински магазини и др., и че същото е застроено с хубави масивни сгради, намира, че искането е основателно”, поради което дава мнение пред Президиума на ВНС Мездра да бъде обявена за град.

 

С Указ №435 на Президиума на Народното събрание от 26 август 1950 г. Мездренската селска община е призната за градска община и така Мездра става 110-ят град в България. По това време в административно-териториално отношение Мездра се числи към Врачанска околия и има около 6 000 жители, а в състава на общината, освен Мездра, влизат селата Боденец, Брусен, Дърманци, Крета и Ослен Криводол.