52 са уведомленията, постъпили в МВР – Монтана за подслон на граждани на Украйна до 23 март включително, сочи справка на областната дирекция на полицията.

Те са подадени по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), според който предоставилите подслон на чужденец управители или собственици на хотели, трябва да подадат информация до съответните органи в срок до 3 дни

Най-много от уведомленията за настанени украински граждани са от Берковица – 26. От Монтана са 18, 8 са от Лом.

Към момента е подадена само една молба за международна закрила, тя е изпратена към Държавната агенция за бежанците. Чужденците все още обмислят дали ще останат в страната ни или ще продължат в друга европейска държава. Не може да бъде уточнена бройката на бежанците, които самостоятелно са пристигнали в региона и са намерили подслон при роднини и приятели.

Пунктовете, в които се издават регистрационни карти за временна закрила на бягащите от войната в Украйна, са над 20.

Освен на двата гранични пункта при Русе и Дуранкулак, важният документ може да бъде получен и на ЖП гарата в София, както и в районните или областните представителства на МВР в Несебър, Поморие Бургас, Свиленград, Благоевград и др.

Картата с новите места се обновява и допълва непрекъснато на правителствения портал. Освен тези данни, на официалния сайт може да се следят и дневните справки за броя влизащи хора от Украйна, колко от тях остават и са настанени у нас. По последни данни в страната ни до момента са влезли близо 117 хиляди. Над 54 хил. от тях са останали, като над 20 хил. от тях са деца. Децата ще бъдат включени в специално изготвения имунизационен календар, съобразен с украинския, за да могат да покрият здравните изисквания за постъпване в детско заведение или училище.

Медицинското обслужване на идващите в България е осигурено от Министерството на здравеопазването.

Транспортът за нуждаещите се от всеки първоначален приемателен пункт до място за настаняване на територията на страната, се осигурява от Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. Организацията на граничните пунктове се изгражда в две посоки – бърза регистрация на бягащите от войната при влизането им в България и – паралелно – строг граничен контрол за преценка дали някое от влизащите лица би било потенциална заплаха за националната сигурност.

Европейският съюз вече утвърди предложение със законов характер, даващо възможност на държавите-членки да използват неусвоени средства от оперативните програми до 2020 г. за покриване на статута на временна закрила.

България също разполага с такива средства.

Снимката е илюстративна.