50 000 лева дължи МБАЛ “Христо Ботев” за доставка на хляб на фирма “Цветогор”. Фирмата е в договорни отношения с болницата от около 20 години. Миналата година, през месец юли изтича договора между лечебното заведение и “Цветогор”. Болницата не подписва нов договор, но не връща и банковата гаранция по стария. От “Цветогор” входират молба, с която фирмата моли да бъде върната банковата гаранция, но отговор нямат.  След провеждане на тръжна процедура за доставка на хляб и храна, фирмите  “Цветогор” и Камба” отпадат, но пропада и тръжната процедура. В очакване на нова процедура / още не е обявена / фирмите “Камба” и “Цветогор” продължават доставките си до днес, когато “Камба” съобщава, че няма да доставя повече храна, а на “Цветогор” е обяснено, че от първи март ще има нов доставчик на хяб. В пълна тайна са новите изрбрани да изхранват болните в МБАЛ “Христо Ботев” – Враца, а дали е редна подобна промяна, без да са изплатени дълговете към предишните фирми и без да е проведена тръжна процедура предстои да разберем. Факт е обаче, че болницата няма желание да изплати дълговете си за доставка на храни, доказателство затова е, че лчебното заведение обжалва заповедите за изпълнение / изплащане на сумата и банковата гаранция / на “Цветогор”. Днес фирмата завежда две дела на МБАЛ “Христо Ботев”-Враца за присъждане на дължимите суми по фактури.

Юристите на “Цветогор”, коментират, че не намират за особено законови и редни устните обаждания и уговорки и ще търсят правата на фирмата в съда.