Въпреки, че се самоопределяме като “бедняците” на Европа, броят на регистрираните автомобили сочи друто. По този показател според годишника на Евростат за 2018 г. водещ у нас е Югозападният регион, където е столицата София – 487 коли на 1000 жители. Веднага след него се нареждат Северният Централен – 482, и Северозападният – 466 автомобила. Североизточният регион се “отчита” с 442 коли на 1000 жители, Южният Централен – с 386, а Югоизточният изостава с едва 383.