41 общински и частни болници са закрити в периода 2009-2019 година на територията на страната, сочат данни на Министерство на здравеопазването,предоставени на списание “Икономист”.  Закритите болници са се намирали на територията на по-малки общини в България и са страдали от недостиг на лекари,както и липса на достатъчно приходи от Здравната каса. Сред закритите общински болници са тези в  Кула, Годеч, Нови Пазар, Генерал Тошево, Брезник, Тервел,Рудозем и Трън.  Вече не функционират и няколко диспансера за пневмофтизиатрични заболявания – тези в Шумен, Смолян и Кърджали.