В понеделник, 19 ноември пред Регионалната Инспекция по околната среда и водите – Враца ще  протестират жителите на две врачански села. Хората не са съгласни със създаването на кариера за добив на глауконит в района. Находището обхваща общо над 600 дка от землищата на Мало Пещене и Голямо Пещене, като добивът е по открит способ. Очаква се на протеста ще присъстват голяма част от жителите на двете села.