Около 3,5 млн. лв. са дълговете на МБАЛ „Св. Петка“ във Видин към 30 септември 2018 г. Най-много средства болницата дължи на доставчици на лекарства, медицински изделия, импланти и др. – 1,672 млн. лв., от които 1,038 млн. лв. са просрочени. Лечебното заведение има също така дългове към финансови институции в размер на 1,2 млн. лв. За програма „Енергийна ефективност“ болницата дължи 462 000 лв., а за местни данъци и такси – 114 000 лв. Това отчита здравният министър Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутати от БСП. От отговора на министъра става ясно още, че болницата е намалила задълженията си спрямо края на миналата година. Към 31 декември 2017 г. МБАЛ „Св. Петка“ регистрира загуба в размер на 475 000 лв. Запазва се негативната тенденция от предходната година към отчитане на текуща загуба (в размер на -5000 лв. за 2016 г.), като размерът й е значително увеличен спрямо предходната година. Общо финансовият резултат към 31 декември 2017 г. е загуба от 4,092 млн. лв., при обща загуба от 3,636 млн. лв. към 31 декември 2016 г., т.е. отчита се нарастване на загубата с 456 000 лв. Към 31 декември 2017 г. просрочените задължения на МБАЛ „Св. Петка“ са в размер на 1,008 млн. лв. и намаляват с 479 000 лв. спрямо отчетените просрочия през 2016 г., когато са били 1,487 млн. лв. Намаление към 31 декември 2017 г. спрямо предходния отчетен период се наблюдава и при краткосрочните задължения към доставчици – със 775 000 лв., или с 31,97%. Дружеството няма просрочени задължения към персонал и осигурителни плащания, отчита още министърът.