Липсата на медицински сестри засяга и Враца, Видин и Монтана. От трите града с най-малко кадрови дефицит е Монтана, като само в една от частните болници в града от 59 специалисти по здравни грижи 30 са от Враца. Най-тревожна обаче е ситуацията във Видин, според Таня Славкова, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи в Монтана. Все по-малко млади хора остават да работят в региона. Едва 12 от медицинските сестри в област Монтана са под 35 г., лаборантите на такава възраст са 4, рехабилитаторите – 5. В стоматологичните кабинети в областта работят предимно пенсионирани сестри, такава е ситуацията и в доболничната помощ.

Тази тревожна тенденция, както и други теми ще бъдат дискутирани на кръгла маса на тема „Качеството на здравните грижи като отражение на стандарта на живот и фактор за регионалното развитие”, ще се проведе на 10 ноември 2018 г. (събота) в 10:30 ч. в хотел „Житомир” – Монтана.  На срещата, която ще събере медицински сестри и лаборанти от Монтана, Видин, Плевен, Враца и София, освен  преодоляването на кадровия дефицит, ще бъдат дискутирани мотивацията на здравните специалисти за работа в системата на здравеопазване и за професионално усъвършенстване; разширяване на възможностите за професионална реализация; законодателни инициативи за осигуряване и контрол на минимален праг на заплащане и брой квалифициран персонал в държавните и частните лечебни заведения. Основният  доклад по темата за кадровия дефицит на специалисти по здравни грижи /СЗГ/ е на Таня Славкова председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи и Сабина Мечкова – старша сестра на Детско отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”. „Състояние и перспективи на кадрите” е презентацията на проф. Иванка Стамболова от Факултета по обществено здраве към  Медицински университет – София. Изводите и препоръките  от дискусията ще бъдат изпратен до  институциите, от чиято компетентност е решаването на  проблемите в здравеопазването.