Подсъдимият Веселин Петров от Враца, привлечен към наказателна отговорност от Районна прокуратура – Враца, се призна за виновен за извършените от него престъпления – противозаконно повреждане на чужди движими вещи и хулиганство.

Деянията са квалифицирани по чл. 216, ал. 1 и чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

На 17.11.2020 г. подсъдимият Петров, с управлявания от него лек автомобил, преодолял бариера, ограничаваща достъп до пешеходна зона, демонстративно навлязъл в нея и паркирал пред сградата на Община Враца. На площада, пред централния вход на институцията и в близост до училище, запалил чуждо превозно средство, като използвал бензин. На местопрестъплението той оказал съпротива на полицейските служители, като ги дърпал и блъскал. С извършеното от него деяние, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост, Веселин Петров грубо нарушил обществения ред и показал явно неуважение към обществото.

Имуществената вреда, причинена на собственика на запалената кола и на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ за повредената бариера, възлиза на 1 280 лева.

генерал агрохимикали

Съдът е одобрил споразумение, сключено между Районна прокуратура – Враца и защитата на подсъдимия, с което му е наложено наказание от 1 година „лишаване от свобода“, чието изтърпяване се отлага за срок от 3 години. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.