Групата общински съветници на ДПС /ЛАРК/ в Криводол отново се оказа забъркана в скандал.

Този път проблемът е в Цветомира Димова,  която положи клетва като общински съветник в ОбС Криводол на 28 февруари и придоби статут на лице, заемащо висша публична длъжност.

Конфликтът идва от това, че Димова, като собственик и управител на “ПОЛИ Ц” ЕООД има сключен договор за аренда на 609,986 дка. земеделска земя – общинска собственост за създаване на масиви от трайни насаждения.

Димова не е подала в седемдневен срок и задължителната декларация за конфликт на интереси.

Имотът се намира в землището на село Галатин, а договорът е сключен за 30 стопански години и въз основа на Инвестиционна програма.

На 18 февруари тази година договорът е преарендуван с договор между “ПОЛИ-Ц” ЕООД и Найден Димов, който е брат на Цветомира Димова.

При проверка е установено, че Инвестиционната програма не се изпълнява, а части от имота са декларирани за директни плащания на името на Найден Димов.

За 2017 г. за плащане са декларирани около 135 дка., а за 2018 г. около 330 дка.

Междувременно Найден Димов упълномощава своята сестра и общинска съветничка  с правото да го представлява пред Общинска служба “Земеделие”, Областна дирекция на ДФЗ и Разплащателната агенция във Враца, във връзка с подаване на заявленията за кампанията за директни плащания през 2018 г.

Според Инвестиционното намерение през първата година е трябвало да бъдат вложени около 100 000 лв.

Никъде обаче в протокола на проверяващата комисия от страна на Общината не е отбелязано, дали общо 8-те проверяващи са видели  насадени 29 000 броя лешници.

Лещниците е трябвало да бъдат насадени през първата година от Инвестиционната програма, но точно по примера с проекта за залесяването на Юрий Кацарски, такива в протокола на комисията просто липсват.

Всичките осем експерта от Община Криводол витиевато са написали в заключение, че комисията не е в състояние да прецени дали заложените в програмата дейности от първата година до настоящия момент са изпълнени…