Общо 18 проекта на кметства, общини, училища и детски градини от област Враца ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 15 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 7 500 лева (с ДДС) за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

Пет са одобрените проекти на училища/ЦПЛР/ОДК:

1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Мездра с проект: „Еко – Занималня“
2. НУ „Петко Р. Славейков“, гр. Роман с проект: „Обичам природата – и аз участвам“
3. ОУ „Отец Паисий“, с. Софрониево, общ. Мизия с проект: „Уча природосъобразно в еко кът – класна стая на открито“
4. СУ „Христо Ботев“, с. Габаре, общ. Бяла Слатина с проект: „Зелена класна стая на открито“
5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Добролево, общ. Борован с проект: „Училищния двор – желана територия за игри и спорт“

Седем са одобрените проекти на детски градини:

1. ДГ „Калина Малина“, с. Краводер, общ. Криводол с проект: „Играя безопасно – на чисто и красиво място“
2. ДГ „Дружба“, гр. Оряхово с проект: „Детски кът сред природата“
3. ДГ „Незабравка“, гр. Бяла Слатина“ с проект: „Играем, учим и творим на двора“
4. ДГ „Първи юни“, с. Бутан, общ. Козлодуй с проект: „Еко занималня“
5. ДГ „Знаме на мира“, гр. Враца с проект: „Зелена аптека създаване на био-градинка за засаждане на билки, цветя и сезонни зеленчуци“
6. ДГ „Славейче“, с. Манастирище, общ. Хайредин с проект: „Обичам природата и аз участвам“
7. ДГ „Слънце“, гр. Враца, филиал кв. „Бистрец“ с проект: „Обичай природата – избягвай екраните“

Шест са одобрените проекти на общини/кметства:

1. Община Хайредин с проект: “Възстановяване на детска площадка с. Хайредин“
2. Кметство Бъркачево, общ. Бяла Слатина с проект: „С уважение към природата – с грижа за здравето“
3. Кметство Царевец, общ. Мездра с проект: „Село Царевец – обичам природата и аз участвам“
4. Кметство Малорад, общ. Борован с проект: „Изграждане на зона за отдих и почивка за жителите на село Малорад, община Борован“
5. Община Борован с проект: „Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован“
6. Кметство Попица, общ. Бяла Слатина с проект: „Спорт сред природата – облагородена жизнена среда за здраве и отдих в село Попица“

Финансирането е за дейности, свързани с почистване, облагородяване, създаване на зони за отдих и почивка, игри и спорт, класни стаи на открито и др.

Целта е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда.

Протокол с класираните проекти в НК „Чиста околна среда – 2023г.“ е наличен на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.