17 са отворените оферти в обществената поръчка за изработването на разширен идеен проект, пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за скоростен път Монтана – София с тунел под Петрохан. Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост – 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка е 6 666 666,67 лв. без ДДС.

Офертите са на:

· „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 4 235 000 лв. без ДДС;

· „КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС“ ЕООД – 6 666 500 лв. без ДДС;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 4 175 000 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 3 890 000 лв. без ДДС;

· Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 3 986 000 лв. без ДДС;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД – 6 666 606 лв. без ДДС;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 3 533 333,33 лв. без ДДС;

· Обединение ИКюИнфра, с участници: „Инфра про консулт“ ООД, „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД – 4 107 000 лв. без ДДС;

· „РУТЕКС“ ООД – 4 199 000 лв. без ДДС;

· „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 4 466 666 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „СПН-РОЛ ПРОДЖЕКТ”, в което са: „СПН КОНСТРУКШЪН“ ООД, „РОЛПЛЮС“ ООД – 3 378 600 лв. без ДДС;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 3 890 000 лв. без ДДС;

· Обединение “Монтана – София 2024”, с участници: „ВИА-ПЛАН“ ЕООД, „Пътконсулт 2004“ ООД – 3 066 000 лв. без ДДС;

· „ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ“ ЕООД – 4 493 450 лв. без ДДС;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 3 855 000 лв. без ДДС;

· „ПРО БИЛД 90“ ЕООД – 6 600 000 лв. без ДДС;

· ОБЕДИНЕНИЕ „БУРДА – ЕНЕКС“, в което са: „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД, „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД – 3 890 000 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви разширения идеен проект на трасе, което да свърже обхода на гр. Монтана и Софийския околовръстен път. Новото трасе ще трябва да бъде съобразено с проекта за изграждане на скоростен път Монтана – Враца и автомагистрала „Европа“. Необходимо е при разработването на идейния проект да се избягва преминаването през защитени зони и територии и да се спазват всички изисквания в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Срокът за изпълнение на поръчката е 365 календарни дни.

Скоростният път Монтана – София, с тунел под прохода „Петрохан“, е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението на път II-81 София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом е най-краткото трасе, но в момента времето за пътуване значително се увеличава заради преминаването през старопланинския проход „Петрохан“. През зимата поради планинския релеф и при влошаване на метеорологичните условия се налага ограничаване на движението, което натоварва трафика по алтернативните пътни артерии.

През годините проектът е разглеждан, но окончателното проектно решение не е одобрено. В края на 80-те години на 20-и век са извършвани проучвания, които са имали за цел изследване на икономическата целесъобразност на проект за подобряване на трасето на път II-81 София – Монтана. През 2020 г. е изработено прединвестиционно проучване за направлението Монтана – София с тунел под прохода „Петрохан“.