Към 26-ти ноември у нас общо 3367 души, диагностицирани с COVID-19, са починали.

През изминалото денонощие са регистрирани 141 смъртни случаи при пациенти с коронавирусна инфекция. Битката с COVID-19 са изгубили 49 жени и 92 мъже. От тях най-младият е 30-годишен мъж, а най-възрастният – 93-годишен.

За 51 от смъртните случаи при пациенти с коронавирусна инфекция няма данни за придружаващи заболявания:

мъж на 30 г., жена на 43 г., мъж на 51 г., мъж на 53 г., жена на 53 г., двама мъже на 55 г., мъж на 58 г.,

жена на 60 г., мъж на 61 г., мъж на 64 г., две жени на 65 г.,  мъж на 65 г., мъж на 66 г., двама мъже на 67 г., жена на 68 г., двама мъже на 69 г.,

мъж на 70 г., две жени на 70 г., двама мъже на 71 г., жена на 72 г.,   две жени на 73 г., мъж на 73 г., мъж на 74 г., жена на 74 г.,  жена на 75 г., двама мъже на 76 г., мъж на 75 г., двама мъже на 77 г., жена на 77 г.,  мъж на 78 г., двама мъже на 79 г.,

жена на 80 г.,  мъж на 82 г., жена на 84 г., мъж на 85 г., мъж на 86 г., жена на 87 г.,  мъж на 87 г., двама мъже на 89 г.,   мъж на 90 г.

През изминалото денонощие са починали и 90 души, диагностицирани с COVID-19, които са имали и придружаващи заболявания:

жена на 65 г. със затлъстяване и диабет; мъж на 32 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 85 г. с хронично неврологично заболяване; жена на 75 г. с онкологично заболяване; жена на 72 г. с диабет, сърдечно заболяване и затлъстяване; жена на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 72 г. с диабет, сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 65 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 89 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 78 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 64 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 67 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. със сърдечно заболяване; мъж на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 67 г. с хронично бъбречно и сърдечно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 64 г. със сърдечно, онкологично и хронично неврологично заболяване;

мъж на 43 г. с хронично хематологично заболяване; мъж на 51 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно заболяване; мъж на 76 г. с хронично неврологично заболяване; жена на 65 г. с диабет, сърдечно и хронично бъбречно заболяване; жена на 75 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 68 г. със сърдечно заболяване; мъж на 87 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 67 г. със сърдечно заболяване; мъж на 72 г. с диабет и сърдечно заболяване;

жена на 46 г. с онкологично заболяване; мъж на 84 г. със сърдечно заболяване; жена на 62 г. със сърдечно заболяване; мъж на 93 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. с диабет; жена на 88 г. със сърдечно и онкологично заболяване; мъж на 88 г. със сърдечно заболяване; мъж на 76 г. с хронично белодробно заболяване; жена на 78 г. със сърдечно заболяване; мъж на 66 г. със сърдечно заболяване; мъж на 66 г. с хронично бъбречно заболяване;

мъж на 54 г. с диабет и затлъстяване; жена на 79 г. с хронично неврологично заболяване; мъж на 78 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 72 г. с диабет, сърдечно, хронично бъбречно и хронично неврологично заболяване; мъж на 57 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; жена на 88 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. с диабет, затлъстяване и сърдечно заболяване;

мъж на 47 г. със сърдечно заболяване; мъж на 57 г. с хронично бъбречно, сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 81 г. с хронично неврологично заболяване; мъж на 85 г. със сърдечно заболяване; жена на 77 г. със сърдечно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 66 г. с хронично бъбречно заболяване и диабет; мъж на 67 г. с онкологично заболяване; жена на 67 г. с диабет, хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 81 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 70 г. с онкологично заболяване;

мъж на 62 г. със сърдечно заболяване; жена на 69 г. със сърдечно заболяване; жена на 67 г. с онкологично и хронично белодробно заболяване; мъж на 80 г. със сърдечно заболяване; жена на 64 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 63 г. с онкологично заболяване; мъж на 65 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване;

мъж на 46 г. с хронично бъбречно заболяване; мъж на 83 г. с хронично белодробно заболяване; жена на 80 г. със сърдечно заболяване; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 70 г. с диабет, сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 66 г. със сърдечно заболяване; жена на 69 г. с диабет и сърдечно заболяване;

жена на 33 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 79 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 65 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 67 г. с диабет; жена на 88 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 76 г. с диабет, сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 57 г. със сърдечно заболяване; мъж на 80 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; жена на 73 г. с диабет, сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 57 г. със сърдечно заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване; мъж на 72 г. със сърдечно заболяване; жена на 84 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; жена на 66 г. с онкологично заболяване.