14 са подадените оферти за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 137 км от републиканската пътна мрежа в област Враца

 по направленията за Дунав мост 2, ферибота Оряхово – Бекет и пристанищата Лом, Козлодуй и Оряхово.
Обществената поръчка е с четири обособени позиции, а общата прогнозна стойност е 3 495 260 лв. без ДДС.

Една от обособените позиции е за проектиране на четири участъка от път II-11 Козлодуй – Оряхово – Крушовене с обща дължина над 37 км.

Определените за ремонт участъци са с нарушена настилка и отводняване.

Индикативната стойност на поръчката е 1 505 600 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни, разделен в три междинни етапа.

Кандидатите за изпълнители са:
Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
ДЗЗД „АМ Хемус-2016“ с участници: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
ДЗЗД „Трансгеотехника”, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД, „ГЕОТЕХНИКА – АБС“ ООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
Обединение „ИКюИнфра“ с участници: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД, „Инфра про консулт“ ООД;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
„Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Снимката е илюстративна.