1162-ма са зрелостниците от област Враца, които днес ще се явят на матурата по български и литература в област Враца. Очаква се държавният изпит да протече безпроблемно.

Припомняме, че тази година на държавния зрелостен изпит учениците ще избират между две различни теми  в зависимост от това дали ще пишат есе, или интерпретативно съчинение.

Съчинението ще бъде по проблем от една или няколко творби на изучавани автори.

генерал агрохимикали

Формулировката за есе ще включва житейски проблем, залегнал в едно или в няколко литературни произведения, или такъв, който не е обвързан с художествен текст. За разлика от предишни години, произведенията, включени в изпита, са 27, а не 97, като всички те са изучавани.

И през тази година максималният брой точки на матурата ще е 100.

Съчинението или есето ще носят най-много- 30 т., а затворените въпроси – 22 т.

Изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки, които носят оценка „Среден (3)“.

Досега за това бяха необходими 23 точки.

Вторият задължителен изпит ще се проведе на 20 май т.г. също от 8,30 ч.