Близо 11 хил. души от Северозападна България пътуват всекидневно до един от околните райони за работа през 2018 г., сочат данни на Евростат.

Това се равнява на 3.9% от работещите хора на възраст между 20 и 64 г. и е най-високият дял на междурегионална трудова миграция в страната.

Данните са логични, защото това е най-слабо развитият икономически район и опциите за заетост там са ниски.

На второ място са работещите в Южен централен регион с 1.8%, следвани от Северен централен с 1.7%. От друга страна, в двата източни региона – Северен и Южен, пътуващите са съответно 0.8% и 0.9% от всички заети, а в Югозападния регион трудовата миграция е минимална – едва 0.3%.

Живеещите в Северозападна България разчитат в по-голяма степен на работа в Югозапада (например в столицата или София-област) или в икономически по-силните области в Северен централен регион (като Габрово), отколкото останалата част от страната, пише Капитал.

Данните показват, че общо 37.8 хил. души в България прекосяват всекидневно границите на шестте големи региона в страната, за да работят.

Картината вероятно щеше да е по-различна, ако данните на Евростат обхващаха трудовата миграция между области или дори общини, показвайки например пътуващите между Перник и София или Варна и Добрич.