Единайсет от всеки сто жители на област Монтана, навършили седем и повече години, са с начално и по-ниско образование, сочат данните на Националния статистически институт от преброяването.

В региона 10,8 на сто от хората са неграмотни. Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80,1 на сто от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1,3 % през 2021 година. Спрямо 2011 г. намалението на дела е с четири десети.

Функционалната неграмотност или неумението да прилагаме придобитите знания, е проблем, пред който обществото ни е изправено от години.

Едно от последните изследвания на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) показва, че 46% от децата и подрастващите в България са функционално неграмотни.

В Северозапада най-малко – 9,2 на сто, са хората без образование във Видинско. Следват Враца (10%), Плевен (10,3%), Ловеч (10,5%). В регионален аспект най-нисък е делът на гражданите с начално и по-ниско образование в Габрово (7,4%), Перник (8%) и София (столица) (8,1%). Най-висок е в Сливен (20,4%), Кърджали (14,6%) и Силистра (14,3%).Ако обаче погледнем данните за неграмотните над девет години, ситуацията е по-различни. Тук Монтана се “представя” добре. Те заемат дял от 1,1 на сто, колкото са във Видин и Плевен. Във Враца са с десета по-малко, а в Ловеч са 1,6 процента.