За този парадокс съобщава жител на Лом, който дори е инициирал онлайн петиция за редовно измиване на улиците в града. Мъжът се казва Кирил Коцев и е притеснен за качеството на въздуха и съответно за средата, в която живеят децата в града.  В петицията се настоява и за измерване на чистотата на въздуха в общината особено през зимните месеци, когато се повишават фините прахови частици.  Когато бъдат събрани достатъчно подписи петицията ще бъде внесена в Община Лом. За да реши този проблем, община Лом ще закупи водоноска, с която ще мие редовно улиците през пролетта на 2019г.