Следи от боя и други строителни материали буквално са съсипали вида на чешмата в къщата на Никола Войводов, която е част от Етнографския комплекс в града. “Зов нюз” писа за проблема преди повече от два месеца, когато ни увериха, че чешмата ще бъде почистена. Това обаче не се случи и няколко месеца след приключването на ремонта на близкия жилищен блок ясно личат оставените следи от процеса по саниране в центъра на града.