Въпреки, че пропадналият мост между Червен бряг и Горник е изцяло общинска собственост, има вариант той да бъде ремонтиран с държавни средства. Това обаче може да стане факт само, ако кметът инж. Данаил Вълчев подготви и внесе необходимите за кандидатстване документи в Междуведомствената комисия по бедствия аварии и катастрофи. „Онова, което трябва по най-бързия начин да се направи е кметът на община Червен бряг да подаде в Областна администрация апликационна форма с опис на щетите, инженеринг и количествено стойностна сметка, която ние ще изпратим до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Това е една бърза писта, която държавата дава, за да може в спешен порядък да бъдат извършени неотложни строително-монтажни работи с цел укрепване на моста.”, твърди в официално съобщение областният управител на Плевен Мирослав Петров. След оглед, който губернаторът направи на място заедно с директора на Областно пътно управление инж. Иво Денчев и специалисти в областта на мостовото строителство стана ясно, че мостът над река Искър при Червен бряг е частично компрометиран с поддала в средата колона. Проблемът е съществувал от доста време. „Вероятно това, в комбинация с липсата на ограничения за преминаването на тежкотоварни машини по него, инициативата за което трябва да дойде от страна на местната власт, допълнително е утежнило ситуацията.”, твърди областният управител Мирослав Петров.