Повече от 7% от цялото население на област Враца или 13 420 от  жителите са подали молба-декларация за целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон, сочат данните на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Враца. В сравнение с предходния отоплителен сезон заявленията са по-малко като брой, но с повече отпуснати помощи. Заповедите за отпускане на този вид помощ са 10 880, като за миналата година те са били 10562 броя. Така над 10 хиляди семейства в област Враца ще получат помощи за отопление през зимния сезон. Средствата, които се отпускат от ноември 2018г. до март 2019г. са в размер на 374 лева за едно домакинство. С решение на Министерския съвет ще бъдат добавени и  допълнително по 100 лева за всички, имащи право на подпомагане.