На официална церемония в Оряхово бяха открити новоизградените инсталации за предварително третиране и компостиране на отпадъци в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово.
Инсталациите се намират в местността “Марков баир” до регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа.
инсталация отпадъци оряхово
Очаква се новите инсталации да вдигнат качеството на услугите в сферата на управление на отпадъците, както и да подобрят качеството на живот на жителите на общините в района.компостираща инсталация оряхово
Чрез новоизградените инсталации ще бъде осигурена устойчивост и ще бъде удължен животът на съществуващото регионално депо, като в същото време ще намалеят разходите на населението за депониране на отпадъци.
инсталация отпадъци оряхово
Кметът на Оряхово Росен Добрев коментира, че трябва да се стремим към опазване на околната среда чрез прилагане на международните стандарти в областта.
На събитието присъстваха и народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител на Враца Надя Донкинска, кметовете на община Мизия и община Кнежа – Валя Берчева и Илийчо Лачовски , както и представители на общинските администрации.