Община Монтана отправя покана към всички заинтересовани банкови институции да представят оферта за кредит за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на общината за 2019 година. Неговият максимален размер е 500 хиляди лева и трябва да бъде погасен до 25 януари 2020 година. Дългът  ще бъде обезпечен с общински имот – частна собственост при максимална лихва 2 процента.