Любенов маха човека на Владислава Лакова от борда на директорите на МБАЛ “Христо Ботев” – Враца, става ясно от поканата, публикувана в Търговския регистър, за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 декември тази година. На мястото на Цветков, ще бъде поставена Цветанка Борисова Димова, която не е от Враца и по всяка вероятност е кандидатура на основния акционер – Държавата.
 В момента във врачанската болница все още няма назначени заместници на директора Любенов, но
д-р Емил Младенов, който отказа да заеме мястото на зам.-директор официално, изпълнява функциите на консултант по медицинската дейност. Припомняме, че синдикалният шеф беше един от активистите по време на първите протести за извеждане на болницата от критичната ситуация.

Димитър Цветков беше поставен в борда на директорите на болницата по времето на министър Москов.