ЕП гласува позицията си за преговори със Съвета на ЕС относно нови правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките в ЕС.

Докладът на комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) включва предложения за улесняване на повторната употреба и рециклирането на опаковките, за намаляване на ненужните опаковки и отпадъци и за насърчаване на използването на рециклирано съдържание. Евродепутатите искат да забранят продажбата на много тънки пластмасови торбички за пазаруване, освен ако това не е необходимо по хигиенни причини, и използването на умишлено добавени неразградими химикали (пер- и полифлуороалкилирани съединения (PFAS)) и бисфенол А в опаковките, предназначени за контакт с храни.

Те също така искат потребителите да могат да носят свой собствен контейнер за храна и напитки за вкъщи.

Освен общите цели за намаляване на опаковките, предложени в регламента (5 % до 2030 г., 10 % до 2035 г. и 15 % до 2040 г.), евродепутатите искат да определят конкретни цели за намаляване на пластмасовите опаковки (10 % до 2030 г., 15 % до 2035 г. и 2040 г.).

Евродепутатите искат да забранят продажбата на много тънки пластмасови торбички за пазаруване (под 15 микрона), освен ако това не се изисква по хигиенни причини или не се използват като основна опаковка за насипни храни, за да се предотврати разхищението на храна. Те също така предлагат строго да се ограничи използването на някои формати на опаковки за еднократна употреба, миниатюрни опаковки за тоалетни продукти на хотела и опаковките за куфари на летищата.

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, евродепутатите настояват за забрана на употребата на неразградими химикали (на пер- и полифлуороалкилирани съединения (PFAS) и бисфенол А в опаковките, предназначени за контакт с храни.

Насърчаване на повторно използване и пълнене

Членовете на ЕП имат за цел да изяснят изискванията за повторно използване или повторно пълнене на опаковките. Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи в сектора на ресторантьорството, като хотели, ресторанти и кафенета, следва да предоставят на потребителите възможността да носят собствен контейнер.

По-добро събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки

Новите правила изискват всички опаковки да бъдат рециклируеми, като отговарят на строги критерии, които да бъдат определени чрез вторичното законодателство. Предвиждат се някои временни освобождавания от правилата, например за дървени и восъчни опаковки на храни.

Евродепутатите искат страните от ЕС да гарантират, че 90 % от материалите, съдържащи се в опаковките (пластмаса, дърво, черни метали, алуминий, стъкло, хартия и картон), се събират отделно до 2029 г.

Контекст

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Той е все по-голям източник на отпадъци, като общият брой на отпадъците в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. на 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. — цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г. без допълнителни мерки.

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика, избягване на отпадъците, постепенно премахване на неустойчивите опаковки и справяне с употребата на пластмасови опаковки за еднократна употреба, както е посочено в предложения 5(1), 5(3), 5(4), 5(5), 11(1), 11(4) и 20(3) заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.