Кибер атака срина сайта на парламента, който и към този момент още не е достъпен. В разпространено до медиите съобщение от anonymousemail пише: “Здравейте, ние от анархистите поемаме отговорност за атаките над сайта на народното събрание, който още е под такива. Смятаме, че е новина и ви го изпращаме.” По всяка вероятност атаката е DDoS, отказ от услуга, претоварване на сървъра, която е доста популярна. Ето какво изписва сайтът на парламента при отварянето му.