Хванаха нарушител изтеглял септични ями и изхвърлял отпадъчните води в река Малък Искър в землището на град Роман. Сигнал за замърсяването на река е подаден на зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца. Инспектори провели проверката  на място са констатирали, че физическо лице извършва изтегляне на септични ями със собствена цистерна. За извършваната дейност лицето не притежава изискуемия по Закона за управление на отпадъците регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. Дадено е предписание за прекратяване на дейността до привеждане в съответствие със Закона и сключване на договор с ВиК оператор за приемане и пречистване на отпадъчната вода.