Евродепутатите гласуваха нови мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от камиони и автобуси.

Парламентът прие позицията си преди преговорите с правителствата на ЕС относно нови стандарти на ЕС за емисиите на CO2 от нови автобуси, камиони и ремаркета.

Евродепутатите гласуваха по-строги изисквания за тежкотоварните превозни средства (ТПС), като автобуси, камиони и ремаркета, за да намалят емисиите си на CO2. Те предлагат целите да бъдат определени на 45 % за периода 2030—2034 г., 70 % за 2035—2039 г. (в сравнение с 65 %, предложени от Комисията) и 90 % за 2040 г. Според евродепутатите, новорегистрираните градски автобуси следва да бъдат превозни средства с нулеви емисии от 2030 г. нататък.