За следващите десет години 30 000 места за  медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и акушерки ще останат незаети в България. За тази тревожна тенденция  предупреждение отправи Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Другата тревожна тенденция , е че 54 години е средната възраст на медицинските сестри в страната и тя е с 9 години по-висока от тази в Европа. Тази информация бе изнесена и дискутирана в Монтана на организираната кръгла маса от БАПЗГ.  Припомняме, че повишението на стартовата заплата за професионалистите по здравни грижи от 700 на 900 лева залегна в новия Колективен трудов договор за сектор “Здравеопазване” Документът бе подписан на 8 ноември 2018 г. от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации.

Снимка: “Новините от Монтана”