Видин, Монтана и още пет общини Бургас, Димитровград, Пловдив, Смолян и Столична община имат право да кандидатстват за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  за подобряване на качеството на въздуха, съобщават от екоминистерството. Критериите за оценка по процедурата вече са приети, а в специално изявление министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че е важно в кратки срокове общините да бъдат поканени да подадат проекти. Една от основните мерки за намаляване съдържанието на фини прахови частици е подмяната на отоплението  на твърдо гориво. Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на еконормите, трябва да бъдат подменени най-късно до 2024 г. В момента отоплителни уреди на твърдо гориво използват 54% от българите. Според експертите 85 на сто от фините прахови частици се дължат именно на отоплението на битово гориво. Очакванията са нивата на ФПЧ да се понижат със 78% след въвеждането на предлаганата  мярка.Заради системното замърсяване на българските градове с фини прахови частици (ФПЧ) Еврокомисията започна наказателна процедура срещу България.