“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с възникнала авария ще бъде спряно водоподаването, днес 23.11.2018г. в гр.Мездра, в района между улиците – “Арда”, Ал. Стамболийски”, “Янко Сакъзов” и ” Георги Димитров”, както и в района около болокове Химик № 1 и № 2. Дейностите по отстраняване на аварията ще започнат утре – 24.11.2018г. в 07:00 часа, поради невъзможност за съгласуване на изкопните работи с другите експлоатацияонни дружества.