Досъдебно производство по чл. 202 от Наказателния кодекс / Длъжностно присвояване/ предстои да бъде образувано в Районна прокуратура – Враца относно проваления втори етап от изграждането на Дигата в Криводол.

Според събраните данни става ясно, че е нареждано плащане от кмета на Криводол, с публични средства предоставени от програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. В жалбата подадена от общинската съветничка от Криводол Маргарита Кацарска се твърди, че тези плащания са извършени без да са дължими. Тоест, разпоредено е плащане на бюджетни средства, които на този етап от работата не са били дължими, а съставените протоколи като основание за плащане са с невярно съдържание. От друга страна в материалите на Териториална дирекция „Национална сигурност” се сочат твърдения, че от страна на кмета на Община Криводол Петър Данчев, с мотива да не се изгубят средствата от програмата, в кабинета му са съставени междинни протоколи, съдържащи невярна информация, че СМР са били завършени и същите са били продписани от строителния надзор, проектанта и кмета на общината. Именно на база на тези протоколи, консорциумът извършил некачествения строеж е получил над 800 000лв., предоставени на Община Криводол от резерва на държвния бюджет – 2014г.

Съгласно Тълкувателно решение №27/15.12.1977г. на Общо събрание на наказателните колегии, когато отговорни длъжностни лица знаят, че предоставените им документи са с невярно съдържание, че са неистински или подправени, и че не доказват валидно основание за плащане, но въпреки това наредят да се изплатят, вършат длъжностно присвояване по чл.201-205 от Наказателния кодекс.

„Зов нюз” пита прокуратурата ще отстрани ли Петър Данчев от кметското място за да не пречи на разследването, каквато е практиката в България?

Припомняме, че за да бъде обективно разследването по досъдебни производства, както и да не бъде повлиявано на служителите в общините, няколко кмета в страната ни бяха отстранени от длъжност. Един от тях беше кметът на Видин Герго Гергов.

Припомняме също и журналиститеското разследване на „Зов нюз”, който единствен от местните медии алармира за проблема

Дигата в Криводол се руши година след приключване на строително-ремонтните дейности по проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“, финансиран със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Състоянието на съоръжението е опасно, парчета бетон са се откъснали, почвата под излятата плоча се е смъкнала, а бетонът, дебел не повече от 2 см., се е разрушил и са зейнали ями. Има голяма опасност от наводнения при силни дъждове. Обектът е платен, но не е приет официално, защото липсва Акт образец 15. Въпреки това извършеното плащане е в почти целия размер – сумата от 827 913.87лв., като неразплатени са скромните 19 803,48лв. Плащането към консорциумът ДЗЗД „Река Лева 2014“, в който влизат фирмите „Водстрой 98“АД и „Строй система“ ООД с управител Микаела Атанасова е разрешено чрез два протокола, които нямат никаква правна стойност по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Потърсихме в сайта на Община Криводол информация за проекта. Не я открихме нито в настоящи, нито в приключени проекти. Потърсихме в други раздели документите по проекта, но не открихме такива, които да оправдават извършване на плащане. В секцията „Профил на купувача“ на сайта не са публикувани протоколите от работата на комисията по ЗОП, сключеният договор, протоколите с подробно описаните дейности, за които трябва да се плати, както и фактурите за извършеното плащане. Намерихме обаче в сайта на Агенцията за обществени поръчки информация за сключен договор. Датата на сключването на договора е 12.09.2014 г., срокът за завършване на обекта е три месеца. Според информацията за сключения договор подизпълнители няма да вземат участие в изпълнението на проекта, но реално подизпълнители е имало. Към тях са извършвани плащания за наем на техника и работна ръка всеки петък, докато са траели строителните дейности. Едва ли ще разберем обаче коя от страните в проекта е извършвала тези плащания, след като не са договорирани. В сайта на община Криводол открихме в публикуваната документация по обявената поръчка образец на договор за строителство, според който изпълнителят се задължава да изплати авансово 30% от цената и съответно да заплаща поетапно стойността на актуваните и действително извършени дейности. Авансовото плащане и поетапните плащания не трябва да надвишават общо 70%.  От двата протокола, въз основа на които е извършено плащане става ясно, че разплатените суми надвишават в пъти определените проценти. Първият протокол е без номер от 28.11.2014г. Той оправдава и дава ход на плащане от 336 762.25 лв., подписан е от Петър Данчев – кмет и възложител, проектант Цанков, строител, строителен надзор в лицето на г-н Паскалев. Вторият протокол вече е Протокол N2 от 11.12.2014г., той също е за установяване извършването и заплащането на натуралните видове строителни и монтажни работи. Подписан е от същия екип отговорни лица и е на стойност 471 348.144лв. Тоест, според двата протокола, към ДЗЗД „Река Лева 2014“ е извършено почти цялото плащане. От няколко месеца „Водстрой 98“АД е с нов собственик, нов Съвет на директорите и нови представляващи, т.е. реално  има промяна и в консорциум ДЗЗД „Река Лева 2014“. Притеснителното в случая е, че имаме извършено плащане на държавни пари за недовършена работа, а парадоксалното  е, че представител на фирмата, спечелила обществената поръчка за строителен надзор – „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с когото разговаряхме, е съгласен, че строителството е некачествено, но заучените фрази, които се повтарят от всички отговорни са, че обектът не е приет и предстои да бъде довършен, но вече две години никой не довършва Дигата в Криводол.

 

ДИГАТА В КРИВОДОЛ-ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И ЯВНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА