Сигнал до Областна служба “Земеделие”- Враца и до “Дирекция противодействие на измамите” към Държавен фонд “Земеделие” подаде общинският съветник от ПП “Съюз на демократичните сили” – Христо Доков от Криводол. Дирекцията е сезирана от общинския съветник по повод  постъпили множество сигнали към него от притеснени частни собственици на земя в Криводол.

 Според тях “ Фирма “Пепи-Д” ЕООД гр. Криводол е наела земеделски земи, находящи се в землището на града от частни собственици, като всеки от договорите е за 1 година.

“Притеснените собственици ме уверяват, че не са подписвали договори за удължаване на наемния договор, както и не са сключвали нови такива, но въпреки това фирмата продължава да действа като наемател на тяхната земя. Нещо повече, същата е отдала от своя страна под наем или под аренда на фирма “БИО ФАРМИНГ” АД тези имоти.”, гласи  сигналът. 

Фактът, че фирмата е свързана с кмета на Община Криводол Петър Данчев, като в регистрите тя е собственост на съпругата на градоначалника, а дружеството е правоприемник на едноличния търговец Петър Данчев, притеснява хората сами да търсят истината. Това е и причината да се обърнат за помощ към общинския съветник, който от своя страна няма възможност да извърши проверката, защото не касае общински земи. Поради тази причина общинският съветник Христо Доков се обръща към “Диреция противодействие на на измамите” и Областна служба “Земеделие” – Враца с молба да извършат проверки на цялата съпътстваща документация, регистрираните правни основания за получаване на субсидии и ако се установи, че в действителност договорите за наем или аренда не се подписват от действителните им собственици да бъдат сезирани компетентните органи, както и да бъдат прекратени евентуални измами с евро средства.