Частично бедствено положение е обявено в община Червен бряг, в обхват с. Горник, с. Сухаче, с.Лепица, с. Чомаковци, гр. Койнаре и с. Глава, съобщават от Община Червен бряг. Причината е разцепеният мост над река Искър, който се намира на изхода на града, на пътя за село Горник.  Поради големия обходен маршрут става критично обслужването на болни на хемодиализа, спешните случаи от филиала за спешна медицинска помощ – Червен бряг, движението на училищните автобуси, изпълнението на разписанията на общинската и републиканската транспортни схеми, снабдяването на населението със стоки от първа необходимост и др. Мостът се охранява от полиция с цел да не се допуснат инциденти. Дните 24,25 и 26 са оявени за неучебни и неприсъствени за педагогическия персонал.