На извънредно заседание утре врачанските съветници ще гласуват дали да изразят несъгласието си от водената от Министерство на здравеопазването (МЗ) политика спрямо МБАЛ „Христо Ботев“ Враца.

Във внесената от групата съветници на ГЕРБ докладна записка  питат, кое налага смяната в Съвета на директорите, кой точно член в Съвета на директорите ще бъде сменен и защо точно сега, както и защо МЗ е гласувало с „въздържал се” по проекта за решение за търсене на „спасителнен” кредит.

В писмото си до министър Семерджиев съветниците хвърлят основната вина за дълговете на Врачанската болница на предишното ръководство управлявало лечебното заведение в периода септември 2013 до юли 2016 г.

„След неколкократни предупреждения от страна на врачански политици и общественици през юли 2016 г. беше сменен борда на директорите на болницата, който носи основна вина за натрупаните задължения. В последните близо 9 месеца новия борд, начело с изпълнителния директор Орлин Цветков, прави всичко възможно, за да спаси МБАЛ „Христо Ботев”, обосновават се съветниците в предложения текст.

Недоволство в най-голямата група на Общинския съвет буди и решението на министъра да направи промени в борда на директорите, въпреки краткия мандат, с който разполага служебното правителство.

В друга своя докладна записка, която предстои да бъде разгледана на извънредното общо събрание утре, общинските съветници ще указват как кмета на Враца Калин Каменов да гласува на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца. Според проекта на решение, по повечето точки в дневния ред градоначалника трябва да гласува против. Конкретно става дума за промяната в състава на Съвета на директорите, определянето мандата на новоизбрания Съвет на директорите, както и определянето на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Ако докладната записка бъде приета кметът трябва да гласува „За” приемането на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение, както и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната  медицинска помощ.