С нов борд на директорите е Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев” във Враца. Рокадата стана вчера, по време на провелото се извънредно общо събрание на здравното заведение. Освен представител на Министерството на здравеопазването, на него присъстваха представители на общините акционери Мизия и Мездра. Градоначалниците на другите осем общини, имащи дялово участие в лечебното заведение, не присъстваха на събранието. Нямаше го и кмета на Враца Николай Иванов. По време на вчерашния ден той бе в столицата, където участваше в подписването на споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.

Акционерите и министерството единодушно гласуваха да бъде освободен настоящият и да бъде приет новият борд на директорите, в чийто състав влизат Орлин Цветков, Владислава Лакова и д-р Валери Симеонов. Очаква се само новоизбраният съвет на директорите да реши кой от тях ще бъде новият председател на борда, както и да се избере изпълнителен директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев” във Враца. По всяка вероятност директор ще бъде Орлин Цветков.

В рамките на три дни промените в ръководството на болницата трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. 7-дневен е срокът за обжалване. До вписване на новите промени директор на врачанската болница остава Светозар Луканов.