Синдикът на „Химко“ Росица Томова прави пореден опит да продаде 200 дяла или 29,85%  от капитала на общинското „ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ“ ООД  гр. Враца, ул. „Демокрация“ № 1. През 2015 г. Томова иска за същия дялов процент 44 357,33 лв. За предстоящия търг началната продажна цена на обявените за продажба активи като цяло – 200 дяла, е на стойност 22 200,00 (двадесет и две хиляди и двеста) лева. По- интересното в случая е, какво представлява дружеството  за заетост създадено през 1998г. Партньори в него са Община Враца, „Химко“ АД, Община Криводол, ТПП Враца, КТ „Подкрепа“, Сдружение „Индустриална стопанска асоциация“, КНСБ – Враца, „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД. Дружеството е било създадено за неопределено време с цел осигуряване на временна алтернативна заетост на безработни лица, квалифициране и преквалифициране на освободени от работа лица, участие в доизграждане и реконструкцията на обекти от социалната сфера, благоустройството, възстановяването на околната среда, грижи за домашния патронаж, и пр..

Дружеството не е отбелязвало публично дейността си през последните години.

Продажбата на акциите на „Химко“ , ще бъде извършена чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон – чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на подадени от тях писмени предложения.

За участие в продажбата предварително се внася задатък в размер на 2 220,00 (две хиляди и двеста и двадесет) лева в особената банковата сметка на „Химко“ АД (н) в „Общинска банка“

Търгът ще се проведе на 26.06.2018 г.