Удължава се срока за изпълнение на ремонта на пътя до пещерата “Леденика”. Консорциумът ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”, който спечели обществената поръчка за строително ремонтните дейности обаче не е подал официално искане за увеличаване на срока за завършване на обекта, заявката била само устна, съобщи директорът на областно пътно управление Веселин Николов. Припомняме, че през септември 2017г. бе дадено началото на рехабилитацията на път III – 1002 „Враца – пещера Леденика“. Основният ремонт на третокласния път се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и стойността на ремонта е в размер на 13 664 574 лв. с ДДС. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”, в което са: „Галчев Инженеринг” ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Ако срокът за рехабилитацията  на пътя бъде удължен, цялостния ремонт ще бъде завършен през следващата година.