Масова сеч на цехове тече в торовото дружество „Химко”. Напълно нарязани за скрап са втора, трета и четвърта линия в цех „Реформинг” на площадката на дружеството.  Недокоснати са още първа и трета реформингова линия. Под ножа е попаднал и цехът „Компресия, газ и въздух”. Към момента в него се демонтират компресорите, като за целта се монтира специализиран кран, с който ще се извършват дейностите. Предстои да се демонтира и техника в Амонячно производство. Голяма част от изрязания материал се транспортира в леярните в Перник, а друга се изнася в чужбина.

„Химко” обаче няма да остане в миналото, категорични са специалисти. В момента се пробутват някакви инвестиционни намерения за направата на инсталация на метанол, амоняк и въглероден двуокис. Всичко това обаче е в кръга на добрите намерения. Според специалисти се водят и разговори за модернизация на някои от инсталациите в Карбамидно производство.

Одисеята около торовото дружество, давало преди години препитание на стотици хора, обаче не приключва дотук. Очаква се на тезгяха да бъде извадено 34 ателие, както и да бъде продадена седма карбамидна линия. За цялостното й оборудване се водят преговори с потенциални купувачи от бивши съветски републики.