Съдебен състав към Врачанския окръжен съд, с председател Цветана Михайлова, отхвърли като неоснователен иск на „Ново Химко”. С документа се настоява дружеството да бъде признато като собственик на търговското предприятие „Химко” АД. Искът бе внесен от синдика на „Ново Химко” Емил Топалов.

Заседанието по делото протече изцяло при закрити врати. Основното, което се настоява в иска, е врачанските магистрати да постановят решение, с което да се признае, че „Ново Химко” е собственик на търговското предприятие на „Химко”, според изготвените инвентаризационни описи от месец септември 2007 година. Синдикът Емил Топалов настоява и за решение, с което да бъде обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, извършеното през 2012 година от длъжника „Ново Химко” действие по безвъзмездно прехвърляне в полза на торовото дружество. Становището на настоящия синдик на „Химко” обаче е категорично, че предявените искове са недопустими. Позовава се основно на решение на Софийския апелативен съд, влязло в сила от 2012 година. С него е преустановено действието на плана за възстановяване на предприятието, както и договорът за продажба на търговската фирма.

Като недопустими определи отправените искове и съдебният състав към Врачанския окръжен съд, който прекрати производството по делото. Решението обаче не е окончателно. То подлежи на обжалване в едномесечен срок в по-горна инстанция.