Според източници на “Зов нюз” спецченгета в момента разпитват кметът на община Криводол Петър Данчев, както и общинските служители имащи отношение по проекта ” Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“, финансиран със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Припомняме в подробности първото разследване по темата, което “Зов нюз” публикува в края на август 2016г.

“Дигата в Криводол се руши година след приключване на строително-ремонтните дейности по проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“, финансиран със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Състоянието на съоръжението е опасно, парчета бетон са се откъснали, почвата под излятата плоча се е смъкнала, а бетонът, дебел не повече от 2 см., се е разрушил и са зейнали ями. Има голяма опасност от наводнения при силни дъждове.

Обектът е платен, но не е приет официално, защото липсва Акт образец 15. Въпреки това извършеното плащане е в почти целия размер – сумата от 827 913.87лв., като неразплатени са скромните 19 803,48лв. Плащането към консорциумът ДЗЗД „Река Лева 2014“, в който влизат с по 50% фирма „Водстрой 98“АД (свързвана с Делян Пеевски б. ред.) и „Строй система“ ООД с управител Микаела Атанасова е разрешено чрез два протокола, които нямат никаква правна стойност по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Потърсихме в сайта на Община Криводол информация за проекта. Не я открихме нито в настоящи, нито в приключени проекти. Потърсихме в други раздели документите по проекта, но не открихме такива, които да оправдават извършване на плащане. В секцията „Профил на купувача“ на сайта не са публикувани протоколите от работата на комисията по ЗОП, сключеният договор, протоколите с подробно описаните дейности, за които трябва да се плати, както и фактурите за извършеното плащане.

Намерихме обаче в сайта на Агенцията за обществени поръчки информация за сключен договор. Датата на сключването на договора е 12.09.2014 г., срокът за завършване на обекта е три месеца. Според информацията за сключения договор подизпълнители няма да вземат участие в изпълнението на проекта, но реално подизпълнители е имало. Към тях са извършвани плащания за наем на техника и работна ръка всеки петък, докато са траели строителните дейности.

Едва ли ще разберем обаче коя от страните в проекта е извършвала тези плащания, след като не са договорирани. В сайта на община Криводол открихме в публикуваната документация по обявената поръчка образец на договор за строителство, според който изпълнителят се задължава да изплати авансово 30% от цената и съответно да заплаща поетапно стойността на актуваните и действително извършени дейности. Авансовото плащане и поетапните плащания не трябва да надвишават общо 70%.

От двата протокола, въз основа на които е извършено плащане става ясно, че разплатените суми надвишават в пъти определените проценти. Първият протокол е без номер от 28.11.2016г. Той оправдава и дава ход на плащане от 336 762.25 лв., подписан е от Петър Данчев – кмет и възложител, проектант Цанков, строител, строителен надзор в лицето на г-н Паскалев.

Вторият протокол вече е Протокол N2, той също е за установяване извършването и заплащането на натуралните видове строителни и монтажни работи. Подписан е от същия екип отговорни лица и е на стойност 471 348.144лв. Тоест, според двата протокола, към ДЗЗД „Река Лева 2014“ е извършено почти цялото плащане.

От няколко месеца „Водстрой 98“АД е с нов собственик, нов Съвет на директорите и нови представляващи, т.е. реално  има промяна и в консорциум ДЗЗД „Река Лева 2014“. Притеснителното в случая е, че имаме

извършено плащане на държавни пари за недовършена работа,

а парадоксалното  е, че представител на фирмата, спечелила обществената поръчка за строителен надзор – „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с представител на когото разговаряхме, е съгласен, че строителството е некачествено, но заучените фрази, които се повтарят от всички отговорни са, че обектът не е приет и предстои да бъде довършен.

Действителността обаче е друга. Обектът е платен, зле построен и няма кой да го довърши. Имаме и въпрос: Защо, при положение, че обектът не е завършен, а каквото е направено е некачествено и се руши, са разплатени почти  100% от общата стойност ? Защо преди подписване на Акт образец 15, както е посочено в договора, са платени повече от 70%?

Очакваме прокуратурата да се самосезира и да направи подробна проверка на цялата документация по проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“. От Община Криводол очакваме отговори в най-кратък срок кога ще бъде построена и довършена качествено дигата, защото идва валежен сезон, а според информация от злополучния проект високите води след обилни валежи са характерни за населеното място и са изключително опасни за живеещите в района хора.”

Прокуратурата не се самосезира, но се самосезираха общински съветници от общината, които подадоха сигнал на база на разследването на “Зов нюз”. В следствие на сигнала бяха извършени проверки и разпити, но Районна прокуратура Враца не откри нарушения. Специализираната прокуратура обаче намери такива и върна материалите с насоки…

Почти година след публикуване на първия ни материал / април 2017г / репортер на “Зов нюз” публично отправи въпрос към кмета Данчев и общинските съветници. Отговорът можете да видите в следващото видео.

Ето обаче и едно от самопризнанията на Петър Данчев направено пред Териториална дирекция „Национална сигурност”.  Пред ДАНС Петър Данчев се е оправдал с мотива, че за да не се изгубят средствата от програмата, в кабинета му са съставени междинни протоколи, съдържащи невярна информация, че СМР са били завършени и същите са били продписани от строителния надзор, проектанта и кмета на общината. Именно на база на тези протоколи, консорциумът извършил некачествения строеж е получил над 800 000лв., предоставени на Община Криводол от резерва на държвния бюджет – 2014г.