В сайта на Зов нюз на 01.02.2018г. бе публикувана водеща новина със заглавие „ Кардиологията спасена…за месец“. В статията като заключение е направен коментар, с който се критикува MБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ и качеството на грижите, които тя предоставя.

В тази връзка и при цялото си уважение към медията, МБАЛ“ Сити клиник- Свети Георги“ гр. Монтна, разпознавайки се като адресат на коментара, трябва да направи следните уточнения:

Тъй като на територията на гр. Монтана, единствената болница, която има работещо звено Инвазивна кардиология е МБАЛ „Сити клиник- Свети Георги“, то следва да се отбележи, че не отговаря на истината, че инвазивен кардиолог идва два пъти седмично. Истината е, че на територията на МБАЛ „Сити клиник- Свети Георги“ има 24-часов дежурен екип по инвазивна кардиология.

Отделение „Кардиология“, със звено „Инвазивна кардиология“, разполага с леглова база от  30 легла, обезпечено е с 12 бр. лекари, от които с придобита специалност „Инвазивна кардиология“ – 3 бр.  и 18 бр. медицински сестри, всички с дългогодишен опит в областта. Методичен ръководител на екипа на отделението е проф. Младен Григоров.

Няма съмнение, че болницата разполага с необходимото оборудване и кадрови ресурс, за да предостави качествена спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на северозападна България. Дейността на болницата е изцяло обърната към пациента, като му осигурява най- доброто лечение от висококвалифицирани специалисти, с помощта на модерна апаратура.

—————————————-

  • Екипът на “Зов Нюз” публикува опровержението без редакторска намеса, но държи да поясни, че не е отправял и не отправя критика конкретно към МБАЛ “Сити клиник – Свети Георги”. Поместената информация в цитираната статия е получена по данни от специалисти.