Производството по регистрацията на новия борд на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев” във Враца е спряно. Причината е, че Община Враца, която е един от акционерите в здравното заведение, вече е обжалвала взетите на провелото се извънредно общо събрание решения на останалите акционери на болницата. Един от мотивите е заради нарушения в процедурата. Новоизбраният борд няма да бъде вписан, докато не се изясни окончателно спорът. В края на миналата седмица съдебен състав към Врачанския окръжен съд, с председател Росица Иванова, спря регистрацията на новия борд на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев”. Решението обаче не е окончателно. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че в средата на миналата седмица акционерите на врачанското здравно заведение гласуваха „за” смяна на борда на директорите. В него влизат представителят на здравното министерство Иванка Кръстева, ексдиректорът на болницата Орлин Цветков, д-р Валери Симеонов и Владислава Лакова. Нов изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите не бяха избрани, тъй като на провелото се събрание отсъстваше представителят на здравното министерство, което е и най-големият акционер.

Събранието бе свикано от основния акционер – държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването. То притежава близо 72 на сто от акциите на лечебното заведение, което на практика обезсмисля гласуването на малките акционери. Против рокадата гласуваха само представителите на общините Враца и Кнежа. „Въздържал се” бе представителят на община Козлодуй. Останалите общини бяха „за” смяната в борда на директорите. След събранието кметът на Враца Николай Иванов определи рокадата като „политическа“.