Благодарение на всеотдайността на лекарите, отделението по „Кардиология“ ще продължи да работи още един месец. Това обаче не бива да звучи успокоително, защото все още не са взети конкретни решения относно сериозния проблем. На продължителна среща, вчера в Министерство на здравеопазването, управителят на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца Орлин Цветков и  и доц. Д-р Панайотов – Изпълнителен Директор на СБАЛК „Медика Кор” заедно с зам.-министър Жени Начева са обсъждали дълго вариантите за продължаване на работата на „Инвазивна кардиология“ и отделението по „Кардиология“. На срещата д-р Панайотов е поискал гаранции от зам.-министър Начева, че плащанията по тяхната дейност няма да отиват по запори на болницата. В тази връзка до седмица ръководството на врачанската болница трябва да внесе предложение в Министерство на здравеопазването, с което да уточни, кой и как ще поеме тези гаранции.

Само за една нощ в отделението по „Кардиология“ са били приети 6 пациенти с инфаркт, това означава, че ако решението на управлението на болницата и Министерството отново бъде забавено, или продължи „тупането на топката“, след месец шансът на врачанин с това заболяване да оживее, ще бъде нулев.

Огромна е и заблудата, че в болница в Монтана може да бъде получено качествено лечение, имайки предвид обема болни, който трябва да бъде поет, тъй като там инвазивен кардиолог идва едва два пъти в седмицата.