Общинските съветници от Враца ще настояват, чрез нарочно писмо, министърът на здравеопазването да позволи промяна в броя на леглата за Център за кожно-венерически заболявания /ЦКВЗ/ в града. Поводът е, че настоящите пет легла са не са достатъчни за лечебното заведение, което е общинска собственост. Докладната беше планирана за внасяне още на миналата сесия на ОбС – Враца и сега вече е факт. Неин автор е зам. – председателят на общинския съвет Владимир Христов. Той посочи в мотивите си, че въпреки малката леглобаза загубата на лечебното заведение е под 5 000 лв. Христов каза също, че отделението по кожни болести в МБАЛ “Христо Ботев” – Враца също е на загуба, но не стана ясно кой го е подвел в тази справка. Проверка на “Зов нюз” установи, че отделението в многопрофилната болница работи в пълен капацитет. Твърдението, че именно то е пречка за “развитието” на Центъра за кожно-венерически заболявания също нямат нищо общо с истината, защото общинската лечебница бе вадена от дъното многократно, а бе отпуснат и след това опростен безлихвен заем от 30 000лв. и то още преди да съществува отделението по кожни болести в болницата. Именно да бъде премахнато от текста на докладната това противопоставяне между двете лечебни заведения, за да запази своята обективност общинския съвет, а и за да няма засегнати страни предложи Диляна Давидкова, но не срещна разбиране в  останалите съветници и нейното предложение не беше прието. Владимир Христов посочи , че управата на Центъра за кожно-венерически заболявания, въпреки съкратената леглобаза успява да се справи. “Зов нюз” обаче разбра, че в лечебното заведение работят пенсионирани лекари, а управителят му в оставка е отсъствал задълго от страната и е назначил, в разрез със законовите изисквания, за свой заместник счетоводителя на лечебното заведение. Като изключим тези малки подробности, похвално, е че съветниците желаят да запазят и разгърнат дейността на общинското лечебно заведение. Така, в крайна сметка те гласуваха докладната и превърнаха Враца в първия град, който внася предложение до министър Ананиев за промяна в здравната карта.