140 млн. лв. ще бъдат инвестирани в укрепване на участъци от републиканската пътна мрежа, които са засегнати от геодинамични процеси и явления, предвижда проектобюджетът за 2019 г.  Ресурсът ще бъде насочен в най-невралгичните точки. Това са 22 свлачища на територията на Областните пътни управления Видин, Враца, Габрово, Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София и Търговище, които заплашват важна пътна инфраструктура. Сред тях е едно от най-големите свлачища в България – по второкласния път Видин – Лом, което е с дължина близо 8 км, индикативната стойност на укрепителните мероприятия е 25 млн. лв. Заложените средства са 7 пъти повече от 2018 г., когато в Бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за борба със свлачищните процеси бяха заделени 19,354 млн. лв. Нуждите са огромни – изчисленията показват, че за укрепване на всички свлачища в страната са необходими над 1 млрд. лв.