Районният съд ще решава в извънредно открито заседание дали да остави или не Орлин Цветков на поста директор на врачанската болница. Искането за отстраняването му бе поискано от Районна прокуратура след като обвинението го привлече като обвиняем за длъжностно присвояване заедно с бившия шеф на лечебното заведение Светозар Луканов и началника на отделението по съдова хирургия д-р Румен Цветанов. Заседанието е в условията на чл. 69 от НПК т.е. „Когато обвиняемият е привлечен за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност.” В тази връзка магистратите от първоинстанционен съд имат право еднолично да вземат решение по искането на прокуратурата. Заседанието е открито с участието на прокурора по делото и в присъствието на обвиняемия и неговия защитник. Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред въззивния съд в краткия предвиден от закона тридневен срок. Делото е уникално по своя род и вид за врачанските магистрати, тъй като до сега те не са се произнасяли по подобен съдебен казус.