“Задълженията на МБАЛ “Христо Ботев” може да достигнат и над 20 млн. лв.”, каза здравният министър Николай Петров. “Обявените към момента близо 14 млн. лева дългове са само главници. Когато към тях се добавят лихви, такси на частните съдебни изпълнители, съдебните такси, както и тези към адвокатите, то сумата ще отиде над 20 милиона. Договори са подписвани без да защитават по никакъв начин интересите на болницата. Фигурират наказателни лихви по 10 %. Никой не може да издържи на това”, допълни министърът.
“Получава се филтриране на пациенти в трите болници. Тежките и неосигурените случаи отиват в МБАЛ “Христо Ботев”, а “по-интересните” – в двете частни болници”, обясни министърът на здравеопазването. Министърът не спомена кой е дал разрешението за тяхното местоположение и дейност.