Експерти от РИОСВ  провериха сигнал  за замърсяване на река Лева от канализацията на затвора във Враца. Сигналът за изпускане на отпадъчни води при моста в кв. Бистрец  е получен на „зеления“ телефон на инспекцията. При огледа на посоченото място е констатирано, че реката е почти пресъхнала, на някои места има застояла вода. Не е установено залпово изпускане на отпадъчни води от канализацията на затвора, който има издадено от БДДР-Плевен разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Лева. От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от реката при моста в кв. Бистрец. Експресно измерените показатели – рН и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Съдържанието на разтворен кислород във водата е занижено, което е характерно при маловодие и застояване на реката. Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени. При наличие на замърсяване ще бъдат предприети  действия.